Hyppää sisältöön

Yhtiökokous

ILKKA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PIDETÄÄN 25.4.2024 klo 15.00

Ilkka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.4.2024 klo 15.00 Frami Oy:n auditoriossa (Frami B), osoitteessa Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 13.30.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.


Tärkeät päivämäärät

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle 19.2.2024
Yhtiökokouskutsu, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvoston lausunnot internetsivulla18.3.2024
Vuosikertomus, tilinpäätös, toimintakertomus, palkitsemisraportti, palkitsemispolitiikka ja vastuullisuusraportti internetsivulla25.3.2024
Ilmoittautuminen alkaa3.4.2024,
klo 10.00
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä15.4.2024
Ilmoittautuminen päättyy (HR-rekisteöidyt)22.4.2024,
klo 10.00
Ilmoittautuminen päättyy22.4.2024,
klo 16.00
Yhtiökokous25.4.2024
Osingon täsmäytyspäivä 29.4.2024
Osingon maksupäivä **7.5.2024
Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla internetsivulla8.5.2024
** Hallituksen esitys

ILKKA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PIDETÄÄN 27.4.2023 klo 15.00

Ilkka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.4.2023 klo 15.00 Seinäjoki Areenassa, osoitteessa Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 13.30.


Tärkeät päivämäärät

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle *20.2.2023
Yhtiökokouskutsu, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle ja hallintoneuvoston lausunnot internetsivulla20.3.2023
Vuosikertomus, tilinpäätös, toimintakertomus ja palkitsemiraportti internetsivulla24.3.2023
Ilmoittautuminen alkaa31.3.2023,
klo 10.00
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä17.4.2023
Ilmoittautuminen päättyy (HR-rekisteöidyt)24.4.2023,
klo 10.00
Ilmoittautuminen päättyy24.4.2023,
klo 16.00
Yhtiökokous27.4.2023
Osingon täsmäytyspäivä 2.5.2023
Osingon maksupäivä **9.5.2023
Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla internetsivulla11.5.2023
* Yhtiölle on tullut yksi ehdotus yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asiaksi. Yhtiön osakkeenomistaja Keskisuomalainen Oyj on ilmoittannut peruuttavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle tekemänsä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat ehdotukset. Asia on esitetty yhtiökokouskutsussa.
** Hallituksen esitys

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PIDETÄÄN 26.4.2022 klo 15

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.4.2022 klo 15.00 Ilkka-Yhtymän toimitiloissa, Koulukatu 10, Seinäjoki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallintoneuvosto on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen nk. väliaikaisen lain 375/2021 nojalla. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilla. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana.


Tärkeät päivämäärät

Yhtiökokouskutsu14.3.2022
Tilinpäätös, toimintakertomus ja palkitsemisraportti internetsivulla21.3.2022
Osakkeenomistajien vastaehdotusten tekemisen määräaika päättyy24.3.2022 klo 12.00
Äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaisu29.3.2022
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa29.3.2022 klo 10.00
Osakkeenomistajien kysymysten määräaika päättyy6.4.2022
Osakkeenomistajien kysymysten ja johdon vastausten julkaisu11.4.2022
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä12.4.2022
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy19.4.2022 klo 16.00
Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy21.4.2022 klo 10.00
Yhtiökokous26.4.2022 klo 15.00
Osingon täsmäytyspäivä (ensimmäinen erä)
Osingon täsmäytyspäivä (toinen erä)
28.4.2022
9.11.2022
Osingon maksupäivä, ensimmäinen erä*
Osingon maksupäivä, toinen erä*
* hallituksen edotus
5.5.2022
16.11.2022
Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla verkossa10.5.2022

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PIDETÄÄN 21.4.2021 klo 15

Ilkka-Yhtymä Oyj:n  varsinainen yhtiökokous pidetään 21.4.2021 klo 15.00 Ilkka-Yhtymän toimitiloissa, Koulukatu 10, Seinäjoki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät yhtiökokouskutsun osasta C. Ohjeita kokoukseen osallistuville.

Yhtiön hallintoneuvosto on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 3.10.2020 voimaan tulleen nk. väliaikaisen lain 677/2020 nojalla. COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta yhtiön internetsivuilla. Kokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen, joten heillä ei ole muun muassa kysely- tai äänioikeutta yhtiökokouksen aikana.


Tärkeät päivämäärät
Tilinpäätös, toimintakertomus ja palkitsemisraportti verkkosivulla22.3.2021
Osakkeenomistajien vastaehdotusten tekemisen määräaika päättyy26.3.2021, klo 12.00
Äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaisu31.3.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa31.3.2021, klo 10.00
Osakkeenomistajien kysymysten määräaika päättyy7.4.2021
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä9.4.2021
Osakkeenomistajien kysymysten ja johdon vastausten julkaisu12.4.2021
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy14.4.2021 klo 16.00
Hallintarekisteröityjen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyy16.4.2021 klo 10.00
Yhtiökokous21.4.2021 klo 15.00
Osingon täsmäytyspäivä23.4.2021
Osingon maksupäivä*
*hallituksen ehdotus
30.4.2021
Yhtiökokouksen pöytäkirja saatavilla verkkosivulla5.5.2021

LKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PIDETÄÄN 10.6.2020 klo 10.

Ilkka-Yhtymä Oyj on 10.6.2020 koollekutsuttavan yhtiökokouksensa valmistelussa ryhtynyt useisiin varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, Ilkka-Yhtymä Oyj:n henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus, ja se että yhtiökokous voi päättää esityslistan mukaisista asioista, kuten osingonmaksusta.

Turvallisuussyistä yhtiön hallintoneuvosto pyytää vahvasti osakkeenomistajia olemaan saapumatta kokouspaikalle. Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiökokous järjestetään vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että se voidaan järjestää turvallisesti ja Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen.

Yhtiökokous ja toimitusjohtajan esitys pidetään mahdollisimman lyhyenä ja kokouksessa käsitellään vain kokouskutsun mukaiset välttämättömät asiat. Yhtiön johdon osallistuminen kokoukseen rajoitetaan vähimpään mahdolliseen. Yhtiökokouksessa ei ole kahvitarjoilua eikä kokousmateriaaleja jaeta.

Osakkeenomistajia kehotetaan seuraamaan yhtiökokousta verkossa, ja käyttämään äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun avulla. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät yhtiökokouskutsun kohdassa C.) Ohjeita kokoukseen osallistujille.


Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 16.4.2019 klo 15.00 Frami Oy:n auditoriossa (Frami B), osoitteessa Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki.

Haku