Hyppää sisältöön

Perustiedot osakkeesta

Ilkka Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-sarjan osake on listattu Prelistalla.


Ilkka Oyj:n osakkeiden perustiedot

I-sarjaII-sarja
KaupankäyntitunnusILKKA1ILKKA2
ISIN-koodi:FI0009800197FI0009800205
Osakemäärä4 194 15421 256 257
Äänimäärä/ osake20 ääntä1 ääni
Äänimäärä/ osakesarja83 883 080 ääntä21 256 257 ääntä
Pörssierä11
Ilkka Oyj
y-tunnus0182140-9
LEI-koodi743700KMZL7E8PLI5X73
Osakepääoma yhteensä:6 416 302 euroa
Osakkeiden lukumäärä yhteensä:25 450 411 kpl
Kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä yhteensä:105 139 337

Ilkka Oyj:n osakepääoma on 6.416.302 euroa. Osakepääoma jakautuu 25.450.411 osakkeeseen. Osakkeet jakautuvat kahteen sarjaan. I-sarjan ja II-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen I-sarjan osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja II-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Yhtiöjärjestyksen 13§ mukaisesti yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä.

Yhtiöjärjestyksen 3§:n mukaisesti yhtiön I-sarjan osakkeita koskee suostumuslauseke, jonka mukaan osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle. Yhtiö lähettää kuukausittain osakasluetteloon rekisteröintiä koskevan pyyntölomakkeen I-sarjan osakkeen uusille siirronsaajille, joiden tulee palauttaa lomakkeet yhtiöön. Yhtiön hallitus käsittelee pyynnöt. Hallituksella on mahdollisuus joko hyväksyä tai hylätä rekisteröintipyynnöt. Hallitus noudattaa saantoja käsitellessään pääsääntöisesti, tasapuolisesti ja johdonmukaisesti yhtiökäytäntöä, jonka mukaisesti I-sarjan osakkeiden siirtoa ei hyväksytä, jos saman intressipiirin omistuksessa olevien I-sarjan osakkeiden tuottaman äänimäärän osuus I- ja II-sarjojen osakkeiden kokonaisäänimäärästä nousisi yli neljän prosentin. Yhtiön hallituksella on oikeus olla hyväksymättä siirtoa muustakin syystä kuin äänivallan keskittymisen takia. Muu syy kieltäytyä hyväksymästä I-sarjan osakkeiden siirtoa voisi esimerkiksi liittyä pyynnön esittäjän sananvapautta rajoittavaan toimintaan.

Ne I-sarjan osakkeet, joiden rekisteröimiseen osakasluetteloon hallitus ei myönnä suostumusta, tuottavat kuitenkin rekisteröintiä hakeneelle siirronsaajalle osakeyhtiölain tarkoittamat taloudelliset oikeudet yhtiössä.

Suostumislausekkeen soveltamiskäytäntöä on täsmennetty 8.5.2023. Tiedote muutoksesta on julkaistu samana päivänä ja on luettavissa täältä.

Haku