Hyppää sisältöön

Yleistä vastuullisuudesta

Vastuullisuus on meillä Ilkassa ollut jo pitkään mukana liiketoiminnan yhtenä tukipilarina. Raportoimme vastuullisuudesta ensimmäistä kertaa omana raporttinaan vuonna 2022.

Uskomme vastuullisuusraportin edistävän ja lisäävän ymmärrystä vastuullisuudesta sekä henkilöstössä että eri sidosryhmissä.

Arvot, missio ja visio ovat vahvasti mukana vastuullisessa tavassamme toimia sekä kohdata asiakkaat, työntekijät ja muut sidosryhmät. Vaikka arvot eroavat yhtiöissämme hiukan toisistaan, ne eivät ole ristiriidassa keskenään. Meillä on yhteiset liiketoimintaperiaatteet, ja niiden lisäksi tarkempia yhtiökohtaisia ohjeita ja käytäntöjä esimerkiksi mittaamisen, raportoinnin ja etujen osalta.

Vastuullisuus ei ole meille muusta toiminnasta irrallinen asia, vaan liittyy oleellisesti arjen tekemiseen, johtamiseen, suunnitteluun ja toteutukseen.

Olemme pohtineet laajasti konsernissa vastuullisuusteemojamme niin, että liiketoiminnoillemme tärkeät ja erilaiset painotukset huomioidaan mahdollisimman hyvin. Myös henkilöstön ja asiakkaiden näkemystä on kuunneltu. Teemat ja itse raportti ovat syntyneet yhteistyössä konsernin eri yhtiöiden kanssa.

Vastuullisuuden pääteemat kiteytyvät neljään kokonaisuuteen:

  • markkinoinnin, tiedon ja teknologian taitaja
  • merkityksellinen työpaikka
  • luotettava kumppani
  • ympäristövaikutusten huomioiminen kaikessa toiminnassamme

Näiden teemojen kautta käsittelemme vastuullisuuden kokonaisuutta.

Haku