Hyppää sisältöön

Markkinointiratkaisut / Paikallinen näkyvyys

Bannerimainonta

Bannerimainonta on joustavuudessaan ja monipuolisuudessaan tehokas markkinoinnin muoto. Se sopii erityisesti yrityksille, joille sivusto on liiketoiminnan ytimessä, mutta voidaan hyödyntää myös brändimainontaan.

Bannerimainonta ohjaa tehokkaasti yrityksesi verkkosivuille 

Bannerimainonnan etu on sen mitattavuus. Mainoksen toimivuutta voi tarkastella klikkausprosentista (CTR, click-through rate, eli kuinka paljon mainosta on klikattu) tai konversioasteesta (kuinka moni on tehnyt halutun toimenpiteen).

Bannerimainoksissa voidaan hyödyntää kuva-, teksti- ja videosisältöjä. Lisää eloa ja interaktiivisuutta niihin saadaan animoinnilla tai karusellinäkymän avulla. 

Millaista bannerimainontaa voidaan tehdä?

Tarjoamme Ilkassa monipuoliset mahdollisuudet bannerimainontaan maakunta- ja paikallislehtiemme verkkosivuilla sekä Googlen verkostossa. Bannerimainonta yhdistettynä toiseen markkinointikanavaan tuo viestillesi toistoa ja on tehokkaimmillaan yhdistettynä esimerkiksi printtimainontaan. Kauttamme onkin mahdollista rakentaa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti tavoittava kokonaiskampanja. 

  • Perusbannerimainontaan kuuluvat tavanomaiset suorakaiteenmuotoiset mainospaikat verkkosivuilla.  
  • Erikoisbannerimainonta on nimensä mukaisesti bannerimainontaa, jossa hyödynnetään hiukan tavanomaisesta poikkeavampia mainospaikkoja ja -muotoja. Tällaisia mainoksia voivat olla esimerkiksi verkkosivusisällön päälle ilmestyvät pop-up-mainokset.  
  • Ilkka-Pohjalaisen monikanavainen etusivu koostuu painetun lehden lisäetusivusta sekä digietusivusta. Digietusivu on tavoittava bannerimainospaikka, joka näkyy Ilkka-Pohjalaisen verkkosivuilla vieraileville. Se mukailee ulkoasultaan painetun lehden etusivua ja se näkyy muun verkkosivusisällön päällä ensimmäisenä, kun sivustolle saavutaan.  

Hyvä bannerimainos

Ytimekäs mainossisältö

Yksinkertainen ja ytimekäs sisältö erottuu ja saa toimimaan – vain yksi ydinviesti mainokseen. 

Rohkea visuaalinen viestintä

Hyödynnetään visuaalisia keinoja, kuten värejä ja kuvia. Ole rohkea, mutta selkeä. 

Selkeä eteenpäinohjaus

Ohjataan tehokkaasti eteenpäin. Mainoksessa on hyvä olla selkeä kehoite, joka ohjaa eteenpäin.

Testaa ja vertaa

Testataan ja verrataan. Kaikille kohderyhmille ei toimi samanlainen mainos. Testataan erilaisia kuvien, tekstien ja kehotteiden yhdistelmiä. 

Katso ratkaisumme paikallisen näkyvyyden varmistamiseen

Digitaalinen ulkomainonta

Mainonta printissä

Mainonta verkossa

Bannerimainonta

Digilehtimainonta

Natiivimainonta

Monikanavaiset tuotteet

Kaupalliset teemaliitteet

Advertoriaali

Haku