Hyppää sisältöön

Markkinointiratkaisut / Viestinnän ratkaisut

Tiedottaminen

Lehdistötiedotteiden avulla kasvatetaan yrityksesi näkyvyyttä sekä rakennetaan mielikuvaa uskottavana ja asiantuntevana toimijana. Kun tiedote on hyvin kirjoitettu ja sillä on uutisarvoa, on viestilläsi hyvät mahdollisuudet ansaita laajaa näkyvyyttä uutisina eri medioissa.

Lehdistötiedote on yritysviestinnän kulmakivi

Vaikuttava tiedottaminen on säännöllistä ja jatkuva osa yritysviestintää. Oikeilla työkaluilla saamme tiedotteen toimittajien saataville oikeassa muodossa. Tarjoamme ePressi-tiedotejakelupalvelua, joka on Suomen käytetyin uutisportaali lehdistötiedotteiden julkaisuun ja jakeluun. Se mahdollistaa jakelun kotimaisille sekä kansainvälisille medioille.

Tiedottaminen vaatii kärsivällisyyttä ja jatkuvuutta, eikä mediat aina tartu lehdistötiedotteen aiheeseen. Tehty työ ei kuitenkaan koskaan mene hukkaan, koska tiedotteet toimivat myös yrityksesi tehokkaana markkinointivälineenä eri kanavissasi.

Rakennetaan toimiva lehdistötiedote

  1. Valitaan aihe, jolla on uutisarvoa. Lehdistötiedotteesi tulee sisältää tietoa, jolla on aidosti uutisarvoa ja joka kiinnostaa kohdeyleisöäsi.
  2. Pidetään tiedotteet lyhyinä ja ytimekkäinä. Toimittajat saavat päivittäin valtavia määriä tiedotteita, joten varmistetaan tiedotteesi helppolukuisuus ja ymmärrettävyys.
  3. Luodaan tarttuva otsikko. Herätetään toimittajan huomio, mutta annetaan myös selkeä käsitys uutisen aiheesta. Vältetään muotisanojen käyttöä ja valitaan suoria ja helposti ymmärrettäviä termejä.
  4. Käytetään sitaatteja säästeliäästi. Lainaukset voivat lisätä lehdistötiedotteeseen arvokkaita oivalluksia, mutta liian monet lainaukset saavat tiedotteen näyttämään pikemminkin mainoslehtiseltä.
  5. Laitetaan yhteystiedot mukaan. Sisällytetään tiedotteen loppuun yhteystiedot, jotta toimittajat saavat yritykseesi tarvittaessa yhteyden.
  6. Tarkistetaan kielioppi ja faktat. Varmistetaan, että lehdistötiedotteesi on hyvin kirjoitettu, eikä se sisällä kielioppi- ja kirjoitusvirheitä. Hyvin kirjoitettu tiedote antaa myös lähettäjästään hyvän kuvan.

Nappaa kalenterista aika meidän digimarkkinoinnin asiantuntijan kanssa

Katso viestinnän ratkaisumme

Visuaalinen suunnittelu

Viestintä

Sisältömarkkinointi

Tiedottaminen

Mediaseuranta

Video-, kuva- ja äänituotannot

Haku