Hyppää sisältöön

16.07.2020

Asiantuntijasisällöt

Natiivimainonta tuo yrityksen lähelle asiakasta

Natiivimainonta on tehokas ja vaikuttava mainonnan muoto, jonka täyttä potentiaalia ei Suomessa vielä ole herätty hyödyntämään. Ilkka tarjoaa yrityksille kaikki työkalut onnistuneen natiivimainonnan toteuttamiseen.

Natiivimainonta välittää tietoa

Natiivimainokset ovat mainoksia, jotka on muotoiltu toimituksellisen artikkelin tapaan ja sulautuvat saumattomasti ympäröivään sisältöön, antaen samalla mainostajalle tilaisuuden viestiä ilman perinteisen mainonnan häiritsevää vaikutusta.

Natiivimainonnassa luotetaan ytimekkäiden mainoslauseiden ja suoraviivaisten ostokehotusten sijaan informatiivisuuteen, asiantuntijuuteen ja joskus myös viihdyttävyyteen.

”Natiivimainonta sopii toimialasta riippumatta muun muassa brändimielikuvan luomiseen, tunnettuuden kasvattamiseen, uudenlaisen tuotteen esittelyyn tai osaksi monikanavaista markkinointikampanjaa. Jos myytävä tuote tai palvelu on monimutkainen, on natiivi perinteistä mainosta toimivampi suuremman informaatiomäärän välittämisessä”, kertoo Ilkan myyntipäällikkö Marko Valli.

”Ilkka-Pohjalaisen sivuilla julkaistuja natiiviartikkeleita luetaan keskimäärin parin minuutin verran, mikä kertoo siitä, että natiivimainonnan avulla yleisö on mahdollista sitouttaa perehtymään mainostajan viestiin”

Natiivimainonnan tehokkuus perustuu 1) laadukkaaseen ja yleisö mielessä tuotettuun sisältöön, 2) tavoittavaan mediatilaan ja 3) natiivimainonnan ”pehmeyteen” eli siihen, että natiivimainos houkuttelee lukijan luokseen olemalla kiinnostava eikä varasta huomiota tuputtamalla itseään.

Natiivimainonnan avulla yritykset pystyvät asemoimaan itsensä luotettaviksi ja hyödyllisiksi toimijoiksi. Natiivimainonnassa hyödynnetään usein esimerkiksi vinkkejä, ohjeita ja reseptejä, jotka kiinnostavat, rakentavat luottamusta ja tuovat brändin lähelle asiakasta.

”Hyvin suunniteltu ja oikealle kohderyhmälle mietitty sisältö houkuttelee lukijan tutustumaan mainostajaan. Kun natiivin sisältö puhuttelee ja tuottaa arvoa lukijoilleen, kerrotaan viestiä myös eteenpäin esim. jakamalla sisältöä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi natiivimainonnan avulla mainostajan hakukonenäkyvyys paranee”, Valli huomauttaa.

Yksi natiivimainonnan eduista on siinä, että mainostaja saa siivun luotettavan mediatoimijan uskottavuudesta.

Natiivimainonta toteutetaan Ilkka-Pohjalaisen verkkosivuilla kaksiosaisena. Uutisvirran joukossa on uutisnostoa muistuttava natiivimainos, jota klikkaamalla lukija pääsee erilliselle sivulle, jonne on koottu natiivimainoksen varsinainen sisältö.

”Olemme äskettäin lisänneet natiivimainospaikkojen määrää uutisvirrassamme, ja uutena vaihtoehtona tarjoamme tuotenatiiveja. Tämä tarkoittaa, että lukijat kohtaavat natiivisisällön aiempaa useammin Ilkka-Pohjalaisen verkkosivuilla. Näin varmistamme, että natiivimainoksemme tulevat enstistäkin paremmin huomatuiksi”, kertoo Valli.

Natiivimainos ymmärretään monesti tekstimuotoiseksi, mutta mahdollisuudet ovat paljon moniulotteisemmat.

”Natiivi voi sisältää tekstin lisäksi esimerkiksi videoita, linkkejä, testejä, kyselyjä ja lomakkeita. Ja viisas mainostaja tukee natiivimainoksen huomioarvoa myös muulla verkkonäkyvyydellä, kuten mainosbannereilla”, Valli muistuttaa.

Mainostaja: Kysy tarjous natiivimainonnan kampanjasta

Natiivimainontaa on mahdollista toteuttaa kaikkien lehtibrändiemme verkkosivuilla. Markkinoinnin asiantuntijamme tarvittaessa myös suunnittelevat ja tuottavat natiiviartikkelin sisällön alusta lähtien (teksti, kuva, video jne.).

Haku