Hyppää sisältöön

Ilkka 2024-2026

Konsernistrategia

Ilkka-konserni on kasvanut voimakkaasti viime vuosina strategiansa mukaisesti. Toimintamme on laajentunut perinteisestä media- ja painotalosta markkinointi- ja teknologiapalveluihin. Tulemme panostamaan kasvuun myös jatkossa.

Ilkan uusi strategia 2024-2026 ottaa huomioon uudistuneen ja kasvaneen konsernin.


Olemme päivittäneet vision. Missiomme informaatio yhdistää pysyy entisellään. Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaat, lukijat ja liiketoiminnot paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Myös arvot ovat säilyneet samoina.

Visio

Ilkka on markkinoinnin ja myynnin tuloksellisin kumppani sekä kasvava digitaalinen mediatalo.

Missio

 

Informaatio yhdistää.

Arvot

 

Arvostamme
Uudistamme
Menestymme
Välitämme


Liiketoiminta-alueet 1.1.2024 lähtien

Ilkka muodostuu kahdesta pääliiketoiminta-alueesta, joista haetaan kasvua:

  • Markkinointi- ja teknologiapalvelut (markkinointi ja teknologia -ekosysteemi) sekä
  • Mediapalvelut

Ilkan markkinointi ja teknologia -ekosysteemi muodostuu erikoistuneista, nopeasti kasvavista yrityksistä, jotka palvelevat kasvuhakuisia yritysasiakkaita. Markkinointi ja teknologia -liiketoiminta-alueen yritykset ovat markkinoinnin tuloksellisimpia kumppaneita, joiden yhteistyö asiakkaan kaupallisen menestyksen varmistamiseen nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Panostamme digitaalisen markkinoinnin ja teknologialiiketoiminnan kasvuun.

Medialiiketoiminnassa haluamme olla rakentamassa alueellisesti vahvaa ja kansallisesti tunnustettua digitaalista mediataloa. Keskeisenä tavoitteenamme on digikanavissa tavoitetun tilaaja- ja lukijamäärän kasvattaminen sekä media-asiakkaidemme markkinoinnin tuloksellisuuden kasvattaminen dataa hyödyntäen.

  • Painopalvelut


Painopalvelut on kolmas liiketoiminta-alueemme, jonka toiminnan fokusta tarkennetaan ja tulevaisuutta rakennetaan kohdennetuilla panostuksilla. Painopalveluissa panostetaan palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja digitaalisten asiointikanavien rooli on tässä keskeinen.

Henkilöstö

Osaava henkilöstö on menestyksemme perusta. Olemme tämän päivän ja huomisen huippuosaajille kiinnostava, merkityksellinen ja palkitseva ympäristö kasvaa, kehittyä ja toteuttaa omia vahvuuksiaan.

Onnistumisen kulmakivet

Rohkaisemme vastuunottoon ja vahvistamme ketterää kulttuuria osana vastuullisen pörssiyhtiön kestävää liiketoimintaa. Selkeä johtamismalli mahdollistaa yksinkertaisemmat rakenteet ja yhteistyön.

Saumaton yhteistyö, arjen kohtaamiset, tiedon jakaminen ja yhteiset toimintatavat näkyvät asiakkaillemme parempina tuloksina.

Datavastuullisuus, tiedon jalostaminen ja tekoälyn hyödyntäminen ovat edellytyksiä pitkän tähtäimen menestykselle. Teemme tiedolla päätöksiä asiakkaan parhaaksi.

Menestyksemme nojaa vahvasti kykyymme kasvattaa ja motivoida osaavaa henkilöstöä. Tarjoamme merkityksellistä työtä ja mahdollisuuksia jatkuvaan onnistumiseen.

Kasvu perustuu ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen ja skaalautuvaan liiketoimintaan. Yhtiöiden välinen ja liiketoiminnan sisäinen innovaatiotoiminta synnyttää uutta liiketoimintaa. Kasvua haetaan tarvittaessa yritysjärjestelyin.

Sitoudumme kannattavuustavoitteisiin ja niitä tukeviin toimenpiteisiin. Kehitämme skaalautuvaa liiketoimintaa ja luovumme kannattamattomasta tekemisestä.

Strategiset tavoitteet

  • Liikevaihdon kasvattaminen sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti
  • Digitaalisen liiketoiminnan vuotuinen kasvutavoite konsernissa on yli 10 %
  • Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 10 %
  • Omavaraisuusaste vähintään 40 %

Haku