Hyppää sisältöön

Ilkka 2024-2026

Konsernistrategia

Ilkka-konserni on kasvanut voimakkaasti viime vuosina strategiansa mukaisesti. Toimintamme on laajentunut perinteisestä media- ja painotalosta markkinointi- ja teknologiapalveluihin. Tulemme panostamaan kasvuun myös jatkossa.

Ilkan strategia 2024-2026 ottaa huomioon uudistuneen ja kasvaneen konsernin.


Liiketoiminta-alueet 1.1.2024 lähtien

Ilkka muodostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, joista haetaan kasvua:

  • Markkinointi- ja teknologiapalvelut (markkinointi ja teknologia -ekosysteemi) sekä
  • Mediapalvelut

Ilkan markkinointi ja teknologia -ekosysteemi, Summa Collective by Ilkka, muodostuu erikoistuneista, nopeasti kasvavista yrityksistä, jotka palvelevat kasvuhakuisia yritysasiakkaita. Markkinointi ja teknologia -liiketoiminta-alueen yritykset ovat markkinoinnin tuloksellisimpia kumppaneita, joiden yhteistyö asiakkaan kaupallisen menestyksen varmistamiseen nojaa vahvasti koko ostopolun tuntemiseen sekä modernin teknologian, datan ja tekoälyn hyödyntämiseen. Panostamme digitaalisen markkinoinnin ja teknologialiiketoiminnan kasvuun.

Medialiiketoiminnassa haluamme olla rakentamassa alueellisesti vahvaa ja kansallisesti tunnustettua digitaalista mediataloa. Keskeisenä tavoitteenamme on digikanavissa tavoitetun tilaaja- ja lukijamäärän kasvattaminen sekä media-asiakkaidemme markkinoinnin tuloksellisuuden kasvattaminen dataa hyödyntäen.

Ilkka luopui painopalveluista 29.12.2023 tehdyllä liiketoimintakaupalla. PunaMusta Oy osti I-print Oy:n painoliiketoiminnan. I-printin painoliiketoiminta siirtyi PunaMusta Oy:lle 1.1.2024 alkaen.

Vaikuttajamarkkinointitoimisto somessa.com Oy Ab liiketoiminta on siirtynyt 23.4.2024 Passiofy Oy:lle.

Henkilöstö

Osaava henkilöstö on menestyksemme perusta. Olemme tämän päivän ja huomisen huippuosaajille kiinnostava, merkityksellinen ja palkitseva ympäristö kasvaa, kehittyä ja toteuttaa omia vahvuuksiaan.

Onnistumisen kulmakivet

Rohkaisemme vastuunottoon ja vahvistamme ketterää kulttuuria osana vastuullisen pörssiyhtiön kestävää liiketoimintaa. Selkeä johtamismalli mahdollistaa yksinkertaisemmat rakenteet ja yhteistyön.

Saumaton yhteistyö, arjen kohtaamiset, tiedon jakaminen ja yhteiset toimintatavat näkyvät asiakkaillemme parempina tuloksina.

Datavastuullisuus, tiedon jalostaminen ja tekoälyn hyödyntäminen ovat edellytyksiä pitkän tähtäimen menestykselle. Teemme tiedolla päätöksiä asiakkaan parhaaksi.

Menestyksemme nojaa vahvasti kykyymme kasvattaa ja motivoida osaavaa henkilöstöä. Tarjoamme merkityksellistä työtä ja mahdollisuuksia jatkuvaan onnistumiseen.

Kasvu perustuu ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen ja skaalautuvaan liiketoimintaan. Yhtiöiden välinen ja liiketoiminnan sisäinen innovaatiotoiminta synnyttää uutta liiketoimintaa. Kasvua haetaan tarvittaessa yritysjärjestelyin.

Sitoudumme kannattavuustavoitteisiin ja niitä tukeviin toimenpiteisiin. Kehitämme skaalautuvaa liiketoimintaa ja luovumme kannattamattomasta tekemisestä.

Visio

Ilkka on markkinoinnin ja myynnin tuloksellisin kumppani sekä kasvava digitaalinen mediatalo.

Missio

 

Informaatio yhdistää.

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaat, lukijat ja liiketoiminnot paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Arvot

 

Arvostamme
Uudistamme
Menestymme
Välitämme

Strategiset tavoitteet

  • Liikevaihdon kasvattaminen sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti
  • Digitaalisen liiketoiminnan vuotuinen kasvutavoite konsernissa on yli 10 %
  • Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 10 %
  • Omavaraisuusaste vähintään 40 %

Haku