Hyppää sisältöön

02.10.2020

Asiantuntijasisällöt

Tavoitteena hyvä lehtimainos – huomioi nämä mediatilan valinnassa

Hyvä lehtimainos on sijoitus, joka tuo sijoitetun pääoman parhaimmillaan moninkertaisesti takaisin. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, jos mainosta ei huomata. Tässä artikkelissa kerromme, miten voit vaikuttaa sanomalehdessä ilmestyvän mainoksen huomioarvoon mediatilaa koskevilla valinnoilla.

Näin mediatila vaikuttaa lehtimainoksen huomioarvoon

Mediatilan osalta tärkeimmät sanomalehtimainonnan huomioarvoon vaikuttavat tekijät ovat

  1. mainoksen koko
  2. mainoksen sijainti julkaisussa
  3. sanomalehden koko lukijamäärässä mitattuna.*

Kaikkiin näihin on mahdollista vaikuttaa valitsemalla mainonnassa hyödynnetty mediatila järkevästi – esimerkiksi seuraavia tutkittuun tietoon perustuvia vinkkejä noudattaen.

*Tämä käy ilmi Kärkimedian keräämästä ja analysoimasta tuhansien mainosten tutkimusaineistosta.

1. Mainoksen koko

Kaikista sanomalehtimainonnan huomioarvoon vaikuttavista tekijöistä ylivoimaisesti merkittävin on mainoksen koko. Tilastojen perusteella peräti 50–60 % mainoksen huomioarvosta voidaan selittää mainoskoolla (RAM Research and Analysis of Media).

Kuten seuraavasta kaaviosta käy ilmi, sanomalehtien kaikista huomatuimpia mainospaikkoja ovat nimenomaan kooltaan erottuvat koko sivun kokoiset etusivumainokset (joita Ilkassa kutsutaan lisäetusivuiksi) sekä liitteet.

Mainoskoko ja huomioarvo

Mainoksen koon vaikutus huomioarvoon

2. Mainoksen sijainti

Kun mietitään mainoksen optimaalisinta sijaintia lehdessä, on kaikista suurin vaikutus sillä, onko mainos etusivulla vai sisäsivuilla. Etusivulla mainokset – olivatpa ne sitten pienempiä mainoksia etusivun alaosassa tai koko etusivun peittäviä – huomataan keskimäärin parhaiten.

Etusivun lisäksi erityisen hyvin huomion kiinnittäviä sijainteja sanomalehtimainokselle ovat pääkirjoitussivu ja kotimaan uutisten osio, kuten käy ilmi seuraavasta kaaviosta.

Mitä on mainoksen kanssa samalla sivulla?

Mainoksen sijainnin vaikutus huomioarvoon

Sen sijaan sillä, mihin kohtaan mainos lehden sisäsivun aukeamilla sijoittuu, ei Kärkimedian aineiston perusteella ole niin suurta merkitystä kuin mitä monesti luullaan.

Mainoksen aukeamasijainnin vaikutus huomioarvoon

Lehtimainoksen sijainti aukeamalla

3. Sanomalehden koko

Lehtimainoksen huomioarvoon vaikuttaa myös se, minkä kokoluokan lehdessä mainos julkaistaan. Lehden koolla tarkoitetaan tässä lukijamääriin perustuvaa kokoluokkaa eikä esimerkiksi fyysistä kokoa.

Kärkimedian tutkimusaineiston perusteella pienemmissä lehdissä mainokset huomataan keskimäärin paremmin. Syykin on luonnollinen: pienemmät lehdet luetaan herkemmin ns. kannesta kanteen, jolloin suhteellisesti suurempi osa lukijoista on potentiaalisia jokaisen mainoksen huomaajia.

Suuremmissa lehdissä erityisesti yksittäiset pienet mainokset voivat jäädä isompien mainosten varjoon. Toisaalta suuremmissa lehdissä on yleensä useampia teemoitettuja osioita, joiden avulla mainoksella voi paremmin tavoittaa juuri tietynlaisista aiheista (kotimaan uutiset, urheilu, kulttuuri jne.) kiinnostuneet lukijat.

Huomioarvo lehden koon mukaan
(muut kuin etusivun mainokset)

Lehden koon vaikutus mainoksen huomioarvoon

Yhteenveto

Sanomalehtimainonnan mediatilaa valitessa kannattaa kiinnittää huomiota

  1. mainoksen kokoon
  2. mainoksen sijaintiin julkaisussa
  3. sanomalehden kokoon.

Näin varmistat, että mediatilaan liittyvät ratkaisusi takaavat mainoksellesi maksimaalisen huomioarvon.

Nappaa kalenterista aika meidän asiantuntijan kanssa

Haku