Hyppää sisältöön

12.04.2021

Asiantuntijasisällöt

Millaiselle lehtimainonnalle on nyt tilausta?

Kärkimedia toteutti alkuvuodesta 2021 yhdessä 22 päivälehden kanssa kyselytutkimuksen sanomalehtien ja niiden verkkosivujen lukijoiden ostokäyttäytymisestä. Kyselyyn tuli yhteensä 4595 vastausta. Vastaukset antavat mielenkiintoista tietoa siitä, millaisia asioita sanomalehtien lukijat arvostavat ja miten he sanomalehtimainontaan suhtautuvat.

Kotimaisuus ja laatu kiinnostavat sanomalehtien lukijoita

Ensimmäisenä tutkimuksen tuloksista pistää silmään se, että sanomalehden lukijat kuluttajina tuntuvat arvostavan luotettavia ja tuttuja tuotteita sekä ylipäätään laatua ja kotimaisuutta. Sanomalehtien lukijoista peräti 81 % valitsee kotimaisen tuotteen aina kun se on mahdollista. Sanomalehtien lukijat ovat myös valmiita maksamaan laadusta ja eettisyydestä, mikä korostuu erityisesti vanhempien vastaajien vastauksissa.

Tämä kertoo omaa kieltään siitä, että kun käsillä on kotimainen laatutuote tai -palvelu, löytyy sanomalehdestä sille lähtökohtaisesti vastaanottavaa kohderyhmää.

Sanomalehdessä mainos huomataan

Kun puhutaan siitä, miten hyvin mainonta huomataan eri kanavissa, ovat sanomalehdet Kärkimedian kyselyn mukaan ykkössijalla. Vastaajista peräti 84 % kertoo huomaavansa mainonnan sanomalehden printtilehdestä tai digitaalisista kanavista. Pelkästään painetun sanomalehden osalta vastaava luku on 64 %. Vastaavasti esimerkiksi Facebookissa mainonnan huomaa kyselyn mukaan 34 % vastaajista.

Tälle havainnolle on varmastikin monenlaisia selityksiä. Ehkäpä kyse on osittain siitä, että itselle tilattu (ja maksettu) sanomalehti koetaan mainostenkin osalta lukemisen arvoiseksi? Tämän puolesta puhuisi myös se, että vastaajista 63 % on sitä mieltä, että painetussa sanomalehdessä on mukava nähdä heille mieluisten tuotemerkkien mainontaa.

Entäs sitten – saako sanomalehtimainos aikaan toimintaa?

Kyllä, sanomalehtimainonta todellakin aktivoi lukijan toimimaan. Yli puolet kyselyyn vastanneista on ostanut tuotteen printtilehdessä ilmestyneen mainoksen innoittamana ja 59 % vastaajista on mennyt mainostetun tuotteen verkkosivuille tai verkkokauppaan hakemaan lisätietoa.

Sama aktivoivuus näkyy myös digitaalisissa sisällöissä. Kaikista vastaajista yli puolet on mennyt mainostavan yrityksen verkkosivuille sanomalehden digitaalisissa kanavissa huomaamansa mainoksen perustella. Alle 40-vuotiaiden vastaajien osalta kyseinen luku on peräti yli 60 %. Verkkomainonta myös johtaa kaupantekoon, sillä vastaajista 43 % kertoo ostaneensa tuotteen sanomalehden verkkosivuilla olleen mainoksen perusteella.

Mainostajan kannalta nämä luvut ovat rohkaisevia. Kuten huomataan, mainoksesta inspiroitunut kuluttaja suuntaa monesti mainostajan verkkosivuille. Se toisaalta tarkoittaa myös sitä, että mainostajan olisi hyvä huolehtia, että sivuille päätyvää kuluttajaa on vastassa laadukas laskeutumissivusto, joka ohjaa kuluttajaa lähemmäs ostopäätöstä tai jopa kaupantekoon asti.

Lisää luettavaa:

Haku