Hyppää sisältöön

30.10.2023

Vastuullisuus

Vastuullisuus Ilkassa

Keväällä 2023 julkaisimme Ilkan ensimmäisen vastuullisuusraportin. Oletko jo tutustunut siihen? Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa ilkka.com -sivustolla. Vastuullisuudesta on myös englanninkielinen versio samalla sivustolla.

Vastuullisuussivusto (FI)
Vastuullisuussivusto (EN)

Vastuullisuus on ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä asioita.

Ilkan vastuullisuuden pääteemat Markkinoinnin, tiedon ja teknologian taitaja, Merkityksellinen työpaikka, Luotettava kumppani sekä Ympäristövastuullisuus kattaa nämä vastuullisuuden osa-alueet.

Pääteemojen alle olemme koonneet meille tärkeimpiä asioita, joita haluamme edistää ja kehittää. Vastuullisuus on arjen tekemistä, johtamista, suunnittelua ja toteutusta. Jokainen voi osallistua vastuullisuuden toteuttamiseen omassa työssään.

Markkinoinnin, tiedon ja teknologian taitaja -teemassa olemme nostaneet esille mm.:

 • Tarjoamme asiakaslähtöisiä palveluita. Rakennamme yritysasiakkaille menestystä. Tarjoamme yrityksille monipuolisia markkinoinnin ja viestinnän palveluja ja teknologia-alustoja sekä digitaalisesti että perinteisenä painopalveluna. Tiedämme, mitä tuotteillamme ja palveluillamme voidaan saavuttaa ja osaamme tarjota parhaat ratkaisut asiakkaan tarpeisiin.
 • Teemme mitattavaa, tuloksellista markkinointia asiakkaan menestyksen varmistamiseksi. 
 • Tiedon voima. Tuotamme ja julkaisemme luotettavaa ja vastuullista journalismia.  Olemme mukana myös vastuullisen kaupallisen sisällön tuottamisessa. Tarjoamme lukijoillemme näkökulmia sekä puheenaiheita läheltä ja kaukaa, isoista ja pienistä asioista. Autamme asiakkaita johtamaan markkinointia tiedolla. Asiantuntijuutemme ja tuotetun analytiikan avulla asiakkaamme voivat valita oikeat ratkaisut kohderyhmien saavuttamiseksi.
 • Hyvä asiakaskokemus on kumppanuuden perusta. Ilkka kehittää konsernin yhteistä tapaa mitata asiakastyytyväisyyttä NPS-kyselyillä. Jokainen meistä vaikuttaa asiakaskokemuksen syntyyn.

Vastuullisesti tuotetut sisällöt, markkinointi, tuotteet ja palvelut ovat arvostettuja. Asiakaskokemukseen vaikutamme monessa kohtaamispisteessä ja jokainen omalla tekemisellään. Tämä vuonna selvitämme yhtenäisen asiakastyytyväisyyden mittaamisen mallia.

Merkityksellinen työpaikka- teemassa olemme nostaneet esille mm.

 • Työn merkityksellisyys. Lupauksen toteuttamiseksi Ilkka panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin ja kehittää myös jatkuvasti työnantajakuvaa. Henkilöstön työvirekyselyn tulosten perusteella työ konsernissa koetaan merkitykselliseksi. Kyselyllä seuraamme myös todennäköisyyttä suositella työnantajaa ystävälle tai kollegalle eli eNPS-lukua.
 • Osaava ja oppiva henkilöstö menestyksen takana. Ilkan osaamispääoma on kasvanut henkilöstön koulutusta ja oppimista tukemalla. Tavoitteenamme on, että jokaiselle työntekijälle kertyy vuodessa vähintään kolme koulutuspäivää. Jatkuva oppiminen ja työtehtävien vaihtaminen avaa myös uusia ura- ja kehitysmahdollisuuksia. Trainee-ohjelman sekä harjoittelijoiden myötä saamme uutta osaamista ja näkökulmia työyhteisöömme. Voimme itse oppia myös paljon uutta.
 • Hyvinvoiva henkilöstö on merkityksellisen työn peruspilari. Työsuhde-edut tukevat hyvinvointia ja esim. ePassi-etu tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluihin.
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeitä arvoja konsernissamme. Noudatamme sukupuolten välistä tasa-arvoa kaikissa yhteyksissä. Emme hyväksy epäasiallista käyttäytymistä, kiusaamista, häirintää tai syrjintää missään muodossa. Toteutamme tänä vuonna tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn sekä teemme palkkatasa-arvokartoituksen.  

Seuraamme työn merkityksellisyyden tunnetta, osaamisen ja työnantajakuvan kehittymistä sekä henkilöstön työhyvinvointia säännöllisesti. Panostamme systemaattisesti esihenkilötyöhön.

Luotettava kumppani -teemassa olemme nostaneet esille mm.:

 • Tietoturvaa ja tietosuojaa varmistetaan koulutuksilla ja auditoinneilla. Koulutamme kaikkia työntekijöitä tietosuoja- ja tietoturva-asioista vuosittain. Tietosuoja- ja tietoturvakoulutukset uusitaan tänä vuonna.
 • Yhteinen toimintatapa vastuulliseen myyntityöhön. Kaikkia työntekijöitämme sitoo eettisen ja vastuullisen myyntityön ohjeet.  Vastuullinen myyntityö on arjen toimintaa ja näkyy mm. luottamuksellisena, arvostavana ja ratkaisukeskeisenä toimintana. Vastuullisen myyntityön onnistuminen näkyy mm. asiakaskokemuksessa.
 • Toimimme yhteisten liiketoimintaperiaatteiden mukaan. Toiminta liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti varmistaa, että toiminta koko konsernissa täyttää yhteisesti sovitut ja asetetut vaatimukset. Liiketoimintaperiaatteet toimivat sateenvarjona luotettavan hallinnon tarkemmille ohjeille. Lisäksi meillä on tarkempia yhtiö- ja toimintokohtaisia ohjeita.

Seuraamme tietoturva- ja tietosuojakoulutusten määrää sekä auditoinnin kautta tulleiden toimenpiteiden toteuttamista. Huolehdimme, että toimimme yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti.  Tänä vuonna luomme vastuullisuustyön edistämiseksi toimintamallin.

Huomioimme ympäristövaikutukset kaikessa toiminnassamme -teeman tärkeimpiä nostaja ovat mm.

 • Seuraamme ja pienennämme ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta mm. vähentämällä työmatkustamista, lajittelulla ja materiaali- ja energiavalinnoilla.
 • Taksonomian kelpoisten ja mukaisten toimien arvioinnin ja raportoinnin kehittäminen.

Tämän vuoden aikana selvitämme hillijalanjälkemme ja asetamme sille tavoitteet. Tunnistamme tärkeimmät keinot pienentää ilmastonkuormitusta.

Vastuullisuustyöryhmä

Vastuullisuustyön edistämiseksi ja vuosittaisen raportin luomiseksi on perustettu vastuullisuustyöryhmä. Työryhmän vastuulla on mm. konsernin vastuullisuustavoitteiden suunnittelu, kehittäminen ja seuranta, vastuullisuusviestintä ja vastuullisuusraportin työstäminen.

Vastuullisuus ja kestävän kehityksen eteen tehtävä työ ovat koko organisaation vastuulla. Vastuullisuus on Ilkka-konsernissa arjen tekemistä.

Haku