Hyppää sisältöön

28.10.2020

Asiantuntijasisällöt

Miksi mainoksen helppotajuisuudella on väliä printissä(kin)?

Sanomalehtimainosta suunniteltaessa on hyvä pitää perusasiat mielessä: yksinkertainen on kaunista – ja tehokasta.

Miksi lehtimainoksen tulee olla helppotajuinen?

Kärkimedian keräämän ja analysoiman tuhansien mainosten tutkimusaineiston perusteella voidaan todeta, että sanomalehtimainoksen helppotajuisuudella on selvä vaikutus sen huomioarvoon ja sitä kautta tehoon.

Mitä vaikeaselkoisempi ja monimutkaisempi mainos on, sitä enemmän sen ymmärtäminen vaatii mainoksen vastaanottajalta perehtymistä ja vaivannäköä. Vaikeaselkoiseksi koettu mainos myös todennäköisesti ohitetaan lehteä selatessa helpommin ja siten sen huomioarvo jää pienemmäksi. On hyvä muistaa, että lehtiä luetaan yleensä ensisijaisesti muun kuin mainosten vuoksi – mainoksiin perehdytään, mikäli se koetaan kannattavaksi.

Mitä vaikeampiselkoinen mainoksen viesti on, sitä enemmän se yleensä vaatii toistoa toimiakseen. Toiston lisääminen kuitenkin tarkoittaa suurempaa mainonnan budjettia. Kun siis haluat lehtimainonnastasi tehoja irti, panosta jo mainonnan suunnittelussa helppotajuisuuteen.

Näin varmistat, että lehtimainoksestasi ei tule vaikeaselkoista

Voit lisätä lehtimainoksesi helppotajuisuutta ennen kaikkea viestiä selkeyttämällä. Mitä vähemmän mainoksessasi on erilaisia viestejä ja näkökulmia, sitä helpompi lukijan on sisäistää sen keskeisin anti. Eli nyrkkisääntönä: viesti yhdessä mainoksessa vain yksi asia.

Tämä on jokaisen mainontaa suunnittelevan hyvä pitää mielessä ja tarvittaessa vaikkapa laittaa kehyksiin työpöydän reunalle muistuttamaan mainonnan perusasioista. Ja tämä neuvohan ei rajoitu vain sanomalehdissä julkaistaviin mainoksiin, vaan kelpaa sellaisenaan myös digiympäristöissä sovellettavaksi.

Kuten edellä todettiin, jo se, että mainos lehteä silmäillessä koetaan vaikeaselkoiseksi, tekee hallaa sen huomioarvolle. Ei siis riitä, että mainos on sisällöltään helppotajuinen, vaan sen olisi hyvä myös päällepäin näyttää siltä. Sanomalehdessä julkaistavan mainoksen helppotajuisuutta ja huomioarvoa lisäävätkin tutkitusti seuraavat visuaalisuuteen vahvasti vaikuttavat tekijät:

  • lyhyt ja ytimekäs otsikko
  • riittävän suuri fontti
  • värit ja kontrastit (tumma vs. vaalea, iso vs. pieni)
  • kuvien koko ja määrä – mitä suuremman osan ilmoitustilasta kuva vie, sitä parempi on ilmoituksen huomioarvo (ks. oheinen kaavio).

Kuvien vaikutus sanomalehtimainoksen helppotajuisuuteen ja huomioarvoon

Kuvat vaikuttavat mainoksen huomioarvoon

Opi tekemään toimivaa lehtimainontaa

Lataa maksuton oppaamme ”Opas sanomalehtimainontaan” ja lue lisää tutkittuun tietoon perustuvia vinkkejä mainostajalle.

Nappaa kalenterista aika meidän asiantuntijan kanssa

Haku