Hyppää sisältöön

20.12.2021

Uutiset

Lehtibrändeillemme uudet verkkosivut – 5 tärkeintä muutosta mainostajille

Ilkan lehtibrändien verkkosivut uudistuvat merkittävästi ja se tuo myös parannuksia sekä uusia mahdollisuuksia mainostajille.

Ilkka-Pohjalaisen uudet verkkosivut julkaistiin 1.12.2021 ja paikallislehtiemme verkkosivut uusittiin tästä parin viikon päästä. Myös kaupunkilehtiemme verkkosivut uudistuvat lähiaikoina.

Lukijoiden näkökulmasta uudistusten tavoitteena on parantaa verkkosivujen käytettävyyttä ja luettavuutta, kohentaa visuaalista ilmettä sekä mahdollistaa yhä monipuolisempi verkkosisältö. Muutokset eivät jää kuitenkaan tähän, vaan tilanne on kohentunut myös mainostajien kannalta.

Marko Valli

Ilkan myyntipäällikkö Marko Valli avaa uusien sivustojen viisi tärkeintä parannusta mainostajan näkökulmasta:

1. Mainosnäyttöjen laatu ja teho paranevat

”Uudistuksessa haluttiin tehdä sivustoista mahdollisimman nopeat ja kevyet käyttää. Tämän vuoksi osa sivuilla olevista elementeistä (kuten mainossisällöt) latautuvat sivuvierailijalle sitä mukaan, kun hän skrollaa sivua alaspäin.”

”Uuden mainosten näytölle lataamismallilla varmistetaan, että lukija huomaa mainoksen. Mainostajan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että mainosnäyttöjen laatu paranee. Koska viewability (mainosten näkyvyys) paranee, kasvaa samalla myös mainonnan tehokkuus. Lyhyesti sanottuna mainostaja saa rahoilleen aiempaakin enemmän vastinetta.”

2. Tarjolla on enemmän mainosnäyttöjä

”Varsinkin Ilkka-Pohjalaisen toimituksessa siirrytään nyt tehtyjen uudistusten myötä digi edellä -tekemiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että verkkoon tulee aiempaa enemmän ja nopeammin juttuja. Ja koska juttujen määrä tulee kasvamaan, kasvaa myös tarjolla olevien mainospaikkojen määrä. Tähän vaikuttaa lisäksi se oleellinen muutos, että nyt myös jokaisen yksittäisen artikkelin sisällä, tekstin lomassa, on uudet paikat bannerimainoksille.”

3. Bannerin sijainti ei vaikuta näyttökertojen toteutumiseen

”Aiemmilla sivuilla tietyt mainospaikat oli varattu tietyille bannereille. Esimerkiksi neliön mallista Boksi-banneria voitiin näyttää vain tietyissä kohdissa verkkosivuja. Jos mainostajan tavoitteena oli saada mainokselleen tietty näyttömäärä täyteen esimerkiksi yhden päivän aikana, ei tämä välttämättä onnistunut kaikilla bannereilla. Tämä ajattelutapa on nyt mullistunut.”

”Nyt suurinta osaa bannereista on mahdollista näyttää missä kohtaa sivustoa tahansa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mainostaja valitsee omaan tarkoitukseensa ja luovaan toteutukseensa parhaiten sopivan bannerin ja me hankimme sille sovitun näyttömäärän eri puolilta sivustoa. Kiteytettynä nyt on mainostajalla yksi pohdinnan aihe vähemmän.”

4. Ohjelmallinen ostaminen kehittyy

”Otimme ohjelmallisen ostamisen käyttöön Ilkka-Pohjalaisen edellisten verkkosivujen loppuvaiheilla. Uusilla sivuilla tarjoamme vielä enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi ohjelmallisen ostamisen ja Google Display -verkoston hyödyntämiseen. Tästä on iloa etenkin isoimmille mainostajille, jotka pystyvät nyt helposti hyödyntämään Ilkka-Pohjalaista osana ohjelmallisen verkostoaan.”

5. Kohti kohdennettavuutta

”Mainonnan kohdennettavuudelle on nykyään yhä enemmän kysyntää mainostajien keskuudessa. Kohdennettavuuden edellytykset on otettu uusilla sivustoillamme hyvin huomioon, ja ihan jo lähitulevaisuudessa on mahdollista kohdentaa Ilkka-Pohjalaisen sivuilla mainontaa esimerkiksi pelkästään Rannikko-Pohjanmaalle.”

Haku