Hyppää sisältöön
Henkilö, jolla on kamera.

26.04.2021

Henrika Ala-Huumo

Oppaat

Kysymyksiä ja vastauksia vaikuttajamarkkinoinnista

Asiantuntija Henrika Ala-Huumo vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin vaikuttajamarkkinoinnista.

Mistä voisi tavoittaa omalle alalle suuntautuneita vaikuttajia?

Omalle alallesi suuntautuneita vaikuttajia löytyy totta kai eri somekanavia selaamalla, mutta helpoiten tavoitat juuri teille sopivat vaikuttajat vaikuttajamarkkinointitoimiston kautta.

Vaikuttajia valitessasi kannattaa suosia vaikuttajia, jotka ovat aidosti kiinnostuneita brändistäsi tai tuotteestasi/palvelustasi. Tarkista myös, että vaikuttajan oma kohderyhmä sopii yrityksellesi. Lisäksi kannattaa tutkia, millaista sisältöä vaikuttaja tuottaa – onko vaikuttaja aktiivinen somekanavassaan, tykätäänkö hänen postauksistaan ja kommentoidaanko niihin? Vaikuttajamarkkinointitoimiston kanssa toimiessasi saat tietenkin toimistolta asiantuntevaa apua näissä asioissa. Esimerkiksi tytäryhtiömme somessa.comin vaikuttajamarkkinoinnin avaimet käteen -palveluun kuuluu kaiken muun lisäksi sopivien vaikuttajien kartoittaminen ja ehdottaminen.

Miten vaikuttajamarkkinoinnin tuloksia mitataan ja miten maksimoidaan hyöty yritykselle niin, että se näkyy konkreettisesti kassaan tulevana rahana – vai onko vaikuttajamarkkinoinnin rooli enemmän brändin rakentamista tukevaa toimintaa?

Vaikuttajamarkkinointia voidaan hyödyntää mm. tuotteen lanseerauksessa, myynnin kasvattamisessa, brändin tunnettuuden lisäämisessä tai tapahtuman mainostamisessa. Kuten muussakin markkinoinnissa, aseta ensin tavoitteet kampanjalle eli mieti, mitä haluatte kampanjalla saavuttaa ja mihin haluatte sen kohdentaa. Mittaa, analysoi ja arvioi tulokset asettamiesi tavoitteiden kautta.

Yleisesti ottaen vaikuttajamarkkinoinnin mittaamisen voi jakaa kolmeen eri osaan: konversioon, tavoittavuuteen ja sitoutuneisuuteen. Se, millä mittareilla näitä osa-alueita käytännössä mitataan, riippuu melko pitkälti kanavatyypistä ja kanavan rajoituksista/mahdollisuuksista. Esimerkiksi blogialusta tarjoaa käyttöön hieman erilaiset mittarit verrattuna vaikkapa Instagramiin.

Konversioita voidaan mitata esimerkiksi vaikuttajien jakaman alekoodin kautta. Alekoodeista näkee hyvinkin tarkasti, että kuinka monta tilausta/ostosta kyseisen vaikuttajan tai vaikuttajamarkkinoinnin kampanjan kautta on tullut. Lisäksi konversioita ja sivustoliikennettä voidaan tietenkin mitata vaikkapa Google Analyticsin päässä – olettaen, että vaikuttaja on omissa kanavissaan jakanut linkin mainostajan sivuille. Jossain määrin vaikuttajamarkkinoinnin konvertoitavuutta voidaan seurata myös ihan kampanjan aikaisista myynnin kasvukäyristä.

Erityisesti Instagramissa tavoittavuuden seuranta on tärkeämpi mittari kuin esimerkiksi seuraajamäärät. Tavoittavuuden avulla nähdään, kuinka monta ihmistä vaikuttajan julkaisu on tavoittanut. Jos kampanjan tarkoitus on tuoda tunnettuutta brändillenne, on tavoitettavuus avainasemassa mittaamisessa.

Sitoutumisella mitataan sitä, miten hyvin yleisö sitoutuu vaikuttajan tekemiin julkaisuihin. Esimerkiksi Instagramin analytiikassa sitoutumisen vahvuus nähdään engagment rate -lukuna. Tiivistettynä engagement rate kertoo, miten paljon kuinka paljon vaikuttajien seuraajat ovat kommentoineet tai tykänneet postauksesta.

On hyvä huomioida, että vaikuttajamarkkinointikampanjan tuloksia ei voida aina mitata kävijämäärissä tai numeroissa heti kampanjan päätyttyä. Jos kampanjan tarkoitus oli vaikkapa vahvistaa brändiä sekä sen tunnettuutta, näkyy tämä tilastoissa pitkällä aikavälillä.

Mikä on alalla ”normaalikäytäntö” vaikuttajien palkkioiden suhteen? Missä summissa pyöritään?

Palkkioiden suuruus riippuu siitä, minkäkokoinen vaikuttaja on kyseessä (eli kuinka paljon vaikuttajalla on seuraajia), vaikuttajan käyttämästä kanavasta, kampanjan laajuudesta sekä myös vaikuttajamarkkinointiin otettavasta tuotteesta tai palvelusta.

On muistettava, että vaikuttajien postauksien/videoiden/blogitekstien taustalla on usein tuntien työ. Makrovaikuttajat* saattavat usein pyytää palkkioksi jopa tuhansia euroja, mutta usein makrovaikuttajat tekevätkin vaikuttajamarkkinointia työkseen ja heillä voi olla jopa oma tiimi taustalla. Mikrovaikuttajien* yleisin palkkio liikkuu useimmiten sadoissa euroissa. Aloitteleville mikrovaikuttajille palkkioksi voi riittää myös pelkkä tuote/palvelu. Monesti hyvä palkkio koostuu rahapalkkiosta sekä tuotteesta/palvelusta.

*Makrovaikuttajilla on kymmeniä- tai jopa satojatuhansia seuraajia kanavissaan. Mikrovaikuttajien seuraajamäärä puolestaan liikkuu yleensä joissain tuhansissa.

Sopiiko vaikuttajamarkkinointi myös pienyrittäjälle?

Kyllä, mutta ota kuitenkin huomioon, että jos sinulla ei ole verkkokauppaa ja kivijalkaliikkeesi sijaitsee pienellä paikkakunnalla, kampanjasta ei saada niin laajaa kuin jos alueena olisi esim. koko Suomi. Tässä tapauksessa kannattaa valita pari vaikuttajaa omalta alueeltasi eli sieltä, jossa sinun kohderyhmäsi sijaitsee. Huomioi, että myös vaikuttajan oman kohderyhmän olisi tässä tapauksessa hyvä koostua suurimmaksi osaksi oman alueesi ihmisistä. Tällaisissa tapauksissa suosittelen käyttämään lisäksi omalle alueellesi kohdennettua maksettua mainontaa vaikuttajien julkaisuille.

Miten vaikuttajamarkkinointia voi hyödyntää vaikeasti ymmärrettävien tuotteiden kohdalla siinä, että asiakkaan huomio kiinnitetään hinnan sijaan muihin ominaisuuksiin? Jos siis oletetaan, että asiakkaan ostopäätös riippuisi yleensä hyvin vahvasti hinnasta.

Jos asiakkaan ostopäätös riippuu hinnasta ja tuotteen ominaisuuksia, joita on tavallisen kuluttajan vaikea ymmärtää, painottaisin brändin rakentamista vaikuttajamarkkinoinnissa. Voit siis käyttää vaikuttajamarkkinointia apuna esimerkiksi kertoessasi, miksi kuluttajan kannattaisi valita teidät (mitä tarjoatte asiakkaalle, miten erotutte kilpailijoistanne jne.). Painota esimerkiksi laatua, asiakaspalvelua, nopeaa toimitusta yms.

Toisaalta vaikuttajamarkkinoinnin avulla voit myös informoida sekä opettaa ihmisiä. Käytännössä siis avaat monimutkaista tuotettasi kohdeyleisöllesi heidän seuraamansa vaikuttajan suulla. Asiasi tulee todennäköisesti hyvin ymmärretyksi, kun vaikuttaja blogissaan kertoo tai videolla lähes kädestä pitäen näyttää, miten tuotteesi toimii ja miten sitä käytetään.

Millaisille yrityksille vaikuttajamarkkinointi sopii?

Vaikuttajamarkkinointiin sopii lähtökohtaisesti kaikki kuluttaja-asiakkaille suunnatut tuotteet/palvelut. Näitä voivat olla esim. elintarvikkeet, autot, vaatteet, kosmetiikkatuotteet, sisustustuotteet, rakentamiseen ja remontoimiseen liittyvät tuotteet sekä palvelut, ravintolapalvelut, tapahtumat, pankkipalvelut, vakuutuspalvelut, oppilaitosten palvelut, sovellukset jne.

Myös B2B-yritykset voivat hyödyntää vaikuttajamarkkinointia, mutta näissä tapauksissa kampanjan suunnitteluun ja vaikuttajien etsimiseen tulee kiinnittää vieläkin enemmän huomiota. Tämä on toisaalta sellainen nouseva vaikuttajamarkkinoinnin puoli, jota tulevaisuudessa tullaan mahdollisesti hyödyntämään yhä enemmän.

Lisätietoa vaikuttajamarkkinoinnista

Nappaa kalenterista aika meidän digimarkkinoinnin asiantuntijan kanssa

Haku